• 99297405 80786070 88009947
  • zbayantsagaan@gmail.com
Ерөнхий боловсролын сургууль. Сургуулиийн өмнөх боловсрол
“Бид хамтдаа” ЕБС

Аяны хугацаанд “Бид дээрэлхэхгүй” санал хүсэлтийн хайрцаг аялуулсан.12 санал хүсэлт ирсэн. Санал хүсэлтийг шийдвэрлэн ажилласан. \Тухайн хүүхдүүдтэй ганцаарчилан уулзалт хийх гэх мэт\...

2022-11-22 17:08:08

Дэлгэрэнгүй..
Бид дээрэлхэхгүй

...

2022-11-14 08:30:00

Дэлгэрэнгүй..
9-р сарны 1 Сургуулийн нээлт

...

2022-09-01 08:00:00

Дэлгэрэнгүй..