• 99297405 80786070 88009947
  • zbayantsagaan@gmail.com
Ерөнхий боловсролын сургууль. Сургуулиийн өмнөх боловсрол
Эрдэмийн баяр

...

2023-09-01 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“Бид хамтдаа” ЕБС

Аяны хугацаанд “Бид дээрэлхэхгүй” санал хүсэлтийн хайрцаг аялуулсан.12 санал хүсэлт ирсэн. Санал хүсэлтийг шийдвэрлэн ажилласан. \Тухайн хүүхдүүдтэй ганцаарчилан уулзалт хийх гэх мэт\...

2022-11-22 17:08:08

Дэлгэрэнгүй..
Бид дээрэлхэхгүй

...

2022-11-14 08:30:00

Дэлгэрэнгүй..
9-р сарны 1 Сургуулийн нээлт

...

2022-09-01 08:00:00

Дэлгэрэнгүй..