• 99297405 80786070 88009947
  • zbayantsagaan@gmail.com
“Бид хамтдаа” ЕБС

“Бид хамтдаа” дээрэлхэлтийн эсрэг хамтдаа уриан дор “Хүүхдийн чуулган” зохион байгуулсан 6-9 дүгээр ангийн 68 хүүхэд хамрагдсан. Бидний өмнө \өсвөр насны хүүхдүүд\ тулгарч буй бэрхшээл, хамтдаа шийдвэрлэх арга зам, үе тэнгийн дээрэлхэлт байдаг уу? Хамтдаа хэрхэн зогсоох вэ? Сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг өрнүүлэн чуулсан. 4-9 дүгээр ангийн 120 суралцагчдыг хамруулан сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулсан

2022-11-22 17:08:08