• 99297405 80786070 88009947
  • zbayantsagaan@gmail.com
НАМАЙГ АЛГАС

“Намайг алгас” нэгдсэн арга арга хэмжээний хүрээнд ЗДТГ. ЕБС, Эрүүл мэндийн төв ,Бүжин цэцэрлэг, Төрийн банкны алба хаагчид нэгдэж байна.

2022-11-22 15:00:00