.:: ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМ ::.

Сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь анх 1964 онд Сум нэгдлийг түшиглэн 2 ажилчин, 25 хүүхдийн орон тоотой байгуулагдсан 49 жилийн түүхтэй цэцэрлэг юм. Бүжин цэцэрлэг нь нь “ Жаргалтай сургалт , таатай орчин “гэсэн зорилго зорилт тавин удирдах ажилтан 1, мэргэжлийн багш 2, туслах багш 2, тогооч 1, үйлчлэгч1, галч 3 үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд ердийн бүлэгт 45, ээлжийн бүлэгт 15 , явуулын багшийн сургалтаар 28 , зуны нүүдлийн гэр цэцэрлэгээр 41 хүүхдийг хамарч , хамралт 96 хувьтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогоор 45-50 хүүхэд хүмүүжиж байна.