.:: ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМ ::.

no 1no 2Боловсрол,соёл шинжлэх ухааны яамнаас багш бүрийг компьютержүүлэх аяны хүрээнд “Шинэ зууны боловсрол” төслөөс 12 ширхэг нөүтбүүкийг багш бүрт гардуулж өглөө. Ингэснээр багш бүрийн

хичээлийн заах арга нь цахим хэлбэрээр болж сурагчдын компьютерийн хэрэглээний мэдлэг боловсролд суурь болж өгөх юм