.:: ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМ ::.

Анх 1991 онд Засаг даргын Тамгын Газар нэртэйгээр Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга, Нийгмийн бодлогын ажилтан, Татварын байцаагч, Ня-бо, бичээч, үйлчлэгч, жолооч, малын эмч гэсэн 10 орон тоотой байгуулагдсан түүхтэй. Одоо ЗДТГ-ын харъяанд нийт 35 Төрийн албан хаагч үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Удирдах албан тушаалтан 5, Улс төрийн төрийн албан хаагч- 8, Төрийн Захиргааны албан хаагч -13, Төрийн тусгай төрийн албан хаагч-2, Төрийн үйлчилгээний албан хаагч-12, 5 багтай тус тус төрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй иргэдэд хүргэж үйлчилж байна.