.:: ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМ ::.

Сумын ИТХ нь орон нутгийн 6 дахь удаагийн сонгуулиар 15 төлөөлөгч , 5 тэргүүлэгч гишүүн, 4 ажлын хороо, харьяалагдах 4 зөвлөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан жилдээ 2 удаа, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан жилдээ 12-оос доошгүй удаа хуралдаж сум орны нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудал, хөгжлийн чиглэлээр 40 гаруй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.